سمینــــــــــار مــــــــــن
LOADING

برگزاری سمینار شغل مناسب من

 

 

به اطلاع میرساند که سمینار شغل مناسب من در تاریخ 1400/02/04 در محل نمایشگاه دائمی برگزار میگردد. از علاقمندان دعوت به عمل می آید تا مدارک هود را برای ثبتا نام به آدرس info@wilaart.com بفرستند.